Indskoling

Indskrivning til 0. klasse:

• Det er muligt at indskrive elever til kommende 0. klasse, så tidligt forældrene måtte ønske dette.
• Forældre til elever, der er indskrevet til kommende 0. klasse, vil blive kontaktet af skolen i efteråret forud for barnets skolestart.
• Skolen ønsker at kontakte børnehaven i god tid forud for skolestarten for at afklare, om barnet har særlige behov, som der skal tages hensyn til, og hvorvidt skolen er i stand til dette.
• Der betales et indmeldingsgebyr på 750 kr. ved indmeldingen. Såfremt forældrene senere vælger at barnet ikke skal gå hos os, gives indmeldingsgebyret ikke tilbage. Såfremt skolen må konkludere, at det ikke er i stand til at optage barnet pga. særlige behov, får forældrene indmeldingsgebyret tilbage.
• Kommende 0.kl. starter på fuld tid i førskole d. 1. maj hvert år.