Ledige Stillinger

Nuværende Ledige Stillinger

 Evt. ledige stillinger

……………..
…………….. Siden er underopbygning – der mangler derfor tekst.
……………..

Vi tager godt imod nye medarbejdere

…………….
…………….. Siden er underopbygning – der mangler derfor tekst.
……………..

 

Efter-/videreuddannelse
Skolens uddannelsesvejleder hedder Ellen Andreassen. Ellen besøger jævnligt eleverne i overbygningen, og hjælper dem med udarbejdelse af uddannelsesplaner, praktik, ønsker om videreuddannelse, efterskole m.m. Ellen kan kontaktes på ForældreIntra eller på e-mail elman@holb.dk eller på tlf. 72 36 39 78.

 

T-modellen (kort)
Skolen har herudover gennem flere år haft særligt fokus på trivsel.

Fra januar 2010 har vi i fællesskab udviklet en model, som vi kalder T-modellen. Det er en tydeliggørelse af det, som vi allerede gør og en styrkelse af det, som vi har fundet vigtigt for trivsel og undervisning.
Se yderligere information om T-modellen (Trivselsmodellen) under handleplaner.

 

En Struktureret skole og arbejdsplads

……………..
…………….. Siden er underopbygning – der mangler derfor tekst.
……………..