Nørd

Nørdehold:

Elever med særlig begavelse/ interesse for særlige områder, som de ønsker at fordybe sig i, kan inviteres til Nørdeholdet. Lærerne beslutter, hvilke elever, der får tilbuddet.

Jens er en af de lærer der tager sig af nørdeholdet.