Reel undervisningsdiff.

Særlige undervisningstilbud

• VAKS: Intensiv læseundervisning af ordblinde og læsesvage elever. Holdet oprettes ved behov.

 

• Nørdehold: Elever med særlig begavelse/ interesse for særlige områder, som de ønsker at fordybe sig i, kan inviteres til Nørdeholdet. Lærerne beslutter, hvilke elever, der får tilbuddet.

 

• Valghold i musik udbydes hele året uafhængigt af de øvrige valgfag for 7.-9.kl., og i det omfang det er muligt også for ngre elever.

 

• Skolen kan arrangere talentdage tilrettelagt ud fra elevernes særlige talenter/ kompetencer.

 

• Der er mulighed for at tilmelde sig frivillig musikundervisning gennem de omkringliggende musikskoler. Information kan hentes på kontoret.