Sammenlignelig Brugerinformation

Grundoplysninger

Bregninge-Bjergsted Friskole
Bregningevej 25, 4450 Jyderup
Tlf. kontor: 59 29 13 42
Tlf. fritidsordningen FRI: 29 21 14 44
Sikker mail: kontor@bbfs.dk
Skoleleder: Trine Stampe
Tlf. Skoleleder: 27621342
Sikker mail: skoleleder@bbfs.dk
Afdelingsleder Jane Svendsen
Sikker mail: afdelingsleder@bbfs.dk
Skolens kontonummer: 0518 00321902

Handleplaner

Kostpolitik:
Slik, sodavand, energidrikke og chips må ikke medbringes – heller ikke på ture, med mindre andet er aftalt. Til fødselsdage kan eleverne medbringe kage til uddeling i klassen. Læs mere om vores kostpolitik på skolens hjemmeside.

antimobbepolitik:
Vi accepterer ikke mobning, hverken aktiv eller passiv. Derfor er vi alle opmærksomme på mobning og griber ind, så snart der er behov for det. Vores antimobbepolitik tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som siger: “Bregninge Bjergsted Friskole tager udgangspunkt i idéen om det hele menneske. Vores skole bygger på høj faglighed, social ansvarlighed, personlig udvikling og livsduelighed. Gennem disse værdier og et skoleforløb, der bygger på de mange intelligenser, giver det i et tæt samarbejde med forældrene børnene forudsætninger for at blive hele mennesker. Skolens mål er at skabe betingelser for menneskelig opblomstring individuelt og i fællesskab.Skolens fundament er demokrati, etik, tolerance og miljøbevidsthed samt de alment kristne værdier. Skolen er uafhængig og uden tilknytning til politiske og religiøse bevægelser og organisationer.” Når man vælger at blive ansat eller have sit barn på vores skole, så forventer vi, at man kan gå ind for dette værdigrundlag, som jo i høj grad handler om, hvordan vi behandler hinanden; 

 • Vi er ansvarlige for hinanden
 • Vi skal give hinanden plads til udvikling, faglig, socialt og menneskeligt
 • Vi skal hjælpe hinanden til fællesskab og give rum til individualitet
 • Vi fungerer demokratisk, har etiske normer, frihed og støtter os op af de kristne værdier

 Hvordan når vi så disse værdier i hverdagen?Vi er enige om i bestyrelsen og blandt ansatte, at vi ikke kan sætte en fast procedure op, at sådan og sådan gør vi ang. mobning. Det handler i høj grad om empati, om at kende børnene godt, om at samarbejde tæt med forældrene, om tillid, …, men vi forstår også, at det er vigtigt at have redskaberne i orden til alle de forskellige situationer, som opstår på en skole. Derfor forsøger vi fortsat at udvikle og forbedre vores redskaber, som bl.a. er: 

 • Børnemøder
 • Klassemøder
 • Drama mod mobning
 • Børnevenner (minder om skytsengle, som DCUM kalder det)
 • Taktil rygmassage
 • Den gode (eller varme) stol
 • Akut indgriben
 • Værdisætning bl.a. i elevrådet
 • Forum, hvor eleverne kan tage alt op for hele skolen

Alle lærerne mødes så vidt det er muligt i de to daglige frikvarterer, så der er mulighed for at drøfte evt. mobningsproblemer og måder at gribe det an på. Desuden tages det jævnligt op på både elevrådsmøder og lærermøder. Problemer synliggøres, så alle kan handle på dem i fællesskab. Hverken aktiv eller passiv mobning må accepteres. Alle – både børn og voksne – er ansvarlige for, at der ikke finder mobning sted. Hvis nogen opdager en spirende mobning, så inddrages elever, lærere, skoleleder og forældre, så det stoppes. Denne enkle procedure skal alle på skolen kende til. Kontaktlærer og skoleleder beslutter så, hvilke redskaber der passer bedst ind i situationen.

Evaluering

Tilsyn

Vedtægter

Trivselsmåling