Traditioner og anderledes dage:

Aktivitetskalender:
• Årskalenderen opdateres løbende og kan findes på skolens hjemmeside under fanebladet ”Kalender”.

 

Faste traditioner:
• Skolen har en lang række faste traditioner, som er nærmere beskrevet på skolens hjemmeside.

 

Temauger:
• Ca. 4 uger om året er undervisningen omlagt til temauger med et overordnet tema. Indhold og struktur veksler fra år til år.

 

Ekskursioner:
• Klasserne har mulighed for at tage på ture til steder, der kan underbygge og understøtte et undervisningsemne. Da der går meget få busser, benytter vi ofte kørsel i personalets og forældrenes biler. Elever under 135 cm skal benytte selepude i henhold til færdselsloven.

 

Studieture og teater- og musikfestival for overbygningen er inkluderet i skolepengene fra 1. august 2020:
• Eleverne i overbygningen tager på to studieture. Den ene studietur er en udveksling til en skole i Tyskland, hvor eleverne indkvarteres privat hos de tyske elever. Når de tyske elever kommer op til os, indkvarteres de ligeledes hos de danske elever.
• Den anden studietur går til et sted i Danmark.
• Nogle år har 7. og 8. klasse desuden deltaget i lilleskolernes musik- og teaterfestival.

 

Forældrearrangementer:
• Det er meget velkomment, at forældrene afholder arrangementer for deres børns klasser. Skolen kan altid lånes til disse arrangementer, og kan desuden lånes til afholdelse af fødselsdage med deltagelse af hele gruppen/ trinnet.