Priser, SFO

Skolepenge og mulighed for at søge om tilskud

Skolepengene betales hver måned i 12 måneder:
(OBS: Skolepengene stiger 1. august 2020. Stigningen betyder, at forældrene ikke længere skal gøre rent, og ikke længere skal betale for studieture i overbygningen) 1. barn: Skole: kr. 1.300* (1.475) FRI: kr. 750
2. barn: Skole: kr. 750 (925) FRI: kr. 550
3. barn og op efter er gratis i både skole og FRI
*Der gives kr. 425 i rabat, hvis der er søskende i Bregnen Naturbørnehave, som holder til i en af skolens bygninger.
Indmeldelsesgebyr kr. 750 betales ved indmelding.
Ved udmeldelse af skole og/eller FRI betales løbende måned + 30 dage. Elever der går ud af 9.kl., betaler til og med juni i afgangsåret. I september er der mulighed for at ansøge Fordelingssekretariatet om økonomisk tilskud til skolepengene. Læs mere om mulighederne for at søge tilskud på www.fordelingssekretariatet.dk . Skolen får besked i december, og evt. tilskud vil blive udbetalt i januar. Ansøgningsskema fås på kontoret. Skolens kontonummer: 0518 00321902