Priser, skole

Bregninge-Bjergsted Friskole

Bregningevej 25, 4450 Jyderup

Tlf. skolens kontor: 59 29 13 42, e-mail: kontor@bbfs.dk

Tlf. skoleleder Trine Stampe 27 62 13 42, e-mail: skoleleder@bbfs.dk

Tlf. fritidsordningen FRI: 29 21 14 44

 

 

Skolepenge (betales i 12 mdr.)

1. barn

2. barn

3. barn
og opefter

Friplads

Skole

1.300 kr.

750 kr.

0 kr.

En gang året kan forældre søge fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet, som fordeler tilskuddet efter husstandsindkomsten. Yderligere information om friplads kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk

FRI

750 kr.

550 kr.

0 kr.

Rabat for søskende i Børnehaven Bregnen

-425 kr.

 

 

Ved udmelding af skole og/eller FRI betales løbende måned + 30 dage

Skolepengene pristalsreguleres hvert år fra 1. august

Skolens kontonummer: 0518 00321902