INDSKOLING

Undervisning i indskolingen

 • Vi tilstræber at holde en fast struktur som skaber forudsigelighed for børnene, sådan at de ydre rammer er faste, men indholdet kan variere. Vi bruger piktogrammer i de små klasser, og faste rutiner til morgensamling, spisning mm. 
 • Der tilstræbes at børnene ikke sidder ned og arbejder i bøger i længere tid ad gangen. Dette gøres ved:
  • Der lægges bevægelse, lege, værkstedsarbejde mm. ind i undervisningen. Fx kan 1 lektion bestå af 10 min. gennemgang af opgaven/aktiviteten, ca. 20 min. arbejde i en bog eller lign. og her kan eleverne ofte sætte sig i fællesrummet, på gulvet eller hvor de nu arbejder bedst, til slut bevægelse eller en fælles leg eller historie.
  • Undervisningen kan også foregå ude, primært om foråret og sommeren, og kan både være arbejde i almindelige bøger, men også fx stjerneløb i matematik, billedkunst udendørs, idræt, eksperimenter i natur & teknik osv.
  • Undervisningen foregår ikke kun i bøger, men også gennem forskellige værkstedskasser, iPad’s, lære at skrive på computer m.m.
  • Vi er ude i alle frikvarterer samt i Naturfritidsordningen FRI. 

 

Førskolen

 • Førskolen afvikles fra 1. maj og frem til sommerferien. Førskolebørnene går i skole i samme tidsrum som indskolingsbørnene.
 • Førskolen samarbejder en del med 0. klasse for at lære om skolen, rutiner, samt at få nye venner. 
 • Børnehaveklasseleder samt pædagoger fra FRI skiftes til at varetage undervisningen.
 • Der arbejdes med førskolematerialer, og der snuses lidt til tal og bogstaver. 
 • Førskolen handler primært om at vænne børnene til overgangen fra børnehave til skole. Der er stor fokus på trivsel og på at danne sociale relationer både børn og voksne imellem. Børnene skal desuden lære om skolens regler og rutiner, og blive fortrolige med dem igennem leg og læring og observation af de øvrige elever. 
 • Alle førskolebørn får skolevenner fra mellemtrinnet. Skolevennerne har til opgave at være sammen med førskolebørnene hver dag i det store frikvarter i to uger. Dette er for at give førskolebørnene nogle trygge frikvarterer, samt for at de kan lære skolen bedre at kende. Samtidig giver det gode relationer på tværs af årgangene. Dette er noget som fortsætter igennem børnenes skolegang – de store er lige pludselig ikke så farlige, men nogen som er søde, sjove og som man kan få hjælp af. De store får også en god følelse af at have ansvar.

 

Samarbejde mellem skole og børnehaven

 • Børnehaven leger ofte på skolens legeplads, også i frikvarterne, og benytter sig af gymnastiksalen og skolens øvrige faciliteter. 
 • Store elever kan komme i praktik i børnehaven, og der kan arrangeres oplæsning eller andet, hvos skolens elever besøger børnehaven eller omvendt
 • Der er tæt samarbejde mellem 0. klasse og børnehave for at lette overgangen fra børnehave til skole. Dette gøres blandt andet ved følgende: 
  • Der er besøg af ældstegruppen fra børnehaven på skolen og omvendt.
  • Børnehaven kommer og ser hvordan en skoledag ser ud
  • Vi har påskeemne og triller æg sammen, klippe-klistre-dag til jul mm. 
  • Børnehaven kommer på besøg til Lucia, sommerkoncert og andre særlig begivenheder. 
  • Der holdes et møde inden skolestart, hvor børnehaven efter tilladelse fra forældrene, overleverer relevante informationer til skolen om det enkelte barn, for at give barnet den bedst mulige skolestart