Politik skilsmisseforældre

Forventninger til skilsmisseforældre med børn på BBFS

 

En skilsmisse er en på alle måder livsomvæltende situation og en sorg for dem, det rammer. En skilsmisse vil altid være forældrenes beslutning, ikke barnets. På skolen forventer vi, at forældrene tager det ansvar på sig, som det er at opbygge et godt samarbejde omkring barnet. Vi forventer, at man som voksen gør sit bedste for at skabe trygge rammer for barnet, sådan at indlæring og trivsel er mulig.

 

På BBFS er barnet i centrum, og skolen vil hjælpe barnet med den støtte og vejledning der er behov for.

 

Herudover:

 

  1. Skolen forventer, at forældrene indbyrdes aftaler betaling af skolepenge. Skolepengene kan ikke deles op i to fra skolens side. Aftales et sådant arrangement, skal det ske mellem parterne selv udenom skolen. Det er ikke en proces, skolen tager del i.
  2. Skolen forventer, at begge forældre tager del i deres børns skoleliv, og dermed også forældremøder, traditioner og forældrearbejde m.m. Forældrene forventes at levere 12 timers forældrearbejde. Det påhviler bopælsforælderen* at sørge for, at disse timer leveres. Hvordan timerne fordeles mellem parterne, tager skolen ikke del i. Leveres timerne ikke, er det bopælsforælderen der får opkrævning for de manglende timer. Skolen deltager ikke som mægler.
  3. Er der delt forældremyndighed, vil begge forældre få den generelle information på Intra.
  4. Hvis barnet ringes hjem pga. sygdom eller uheld, vil der blive ringet til den forælder, som barnet opholder sig hos den pågældende dag. Det forventes, at forældrene indbyrdes kommunikerer om afhentning.

 

*Bopælsforælderen har påtaget sig et ansvar, men har også de fordele, der følger med adressen i form af børne- og unge ydelse, børnebidrag, børnetilskud mv. Derfor har bestyrelsen besluttet, som de har.

 

Links til, hvor man kan finde hjælp som skilsmissefamilie

Børns vilkår – Skilsmisse

Familieretshuset

Borger.dk – familierådgivning og akut hjælp