Rygepolitik

Folketinget har vedtaget et totalt rygeforbud på alle landets skoler. Personale og bestyrelse har vedtaget følgende retningslinjer for skolens forvaltning af rygeforbuddet:

  • Der må ikke ryges på skolens område, hverken i skoletiden eller efter skoletid.
  • Rygeforbuddet gælder også til og fra fysikundervisning i Jyderup samt på alle former for ture ud af huset med skolen. Overtrædelse medfører øjeblikkelig hjemsendelse på forældrenes regning.
  • Selv om man ikke selv ryger, er det ikke tilladt at opholde sig sammen med andre elever, der er i gang med at overtræde rygeforbuddet.
  • Der henstilles desuden til, at der ikke ryges ved busstoppestedet og parkeringspladsen selv om dette er offentligt område.
  • Det er ikke tilladt at forlade skolens område i skoletiden.

Ved overtrædelse af rygereglerne: 

  • Forældrene vil hurtigst muligt blive orienteret om rygningen, og eleven vil blive kaldt til samtale med skoleleder eller kontaktlærer om vigtigheden af at overholde skolens regler. Evt. konsekvenser tydeliggøres for eleven.