Bestyrelsen:

Bestyrelsen på Bregninge-Bjergsted Friskole består af syv forældrevalgte medlemmer, to eller flere forældrevalgte suppleanter, som deltager i møderne, medarbejderrepræsentant samt skolelederen. Skoleleder fungerer som sekretær for bestyrelsen og har endvidere pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle beslutninger i strid med gældende regler og skolens vedtægter, som kan findes på hjemmesiden. Bestyrelsen fastlægger rammer og principper for skolens virke og fører desuden tilsyn med skolens økonomi. Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at fremme et godt samarbejde mellem børn, forældre, ansatte og ledelse på skolen. Bestyrelsen har ingen kompetence vedrørende det enkelte barn og de enkelte ansatte. Bestyrelsen afholder ca. 10 årlige møder, hvor bestyrelsen holdes orienteret om dagligdagen på skolen, budgettets tilstand m.m., og hvor der tages stilling til løbende spørgsmål fortrinsvis af principiel karakter. Skolens forældre orienteres om bestyrelsens arbejde gennem formandens nyhedsbrev en gang i kvartalet. Der er valg til bestyrelsen hvert år på generalforsamlingen

 

Se hvem bestyrelsen består af her – (skoleporten)

 

Nyt fra bestyrelsen samt politikker:

Skilsmissefamilier på BBFS 24.11.2020