NØRD1

NØRDEHOLD:

Elever med særlig begavelse/ interesse for særlige områder, som de ønsker at fordybe sig i, kan inviteres til et nørdehold. Lærerne beslutter, hvilke elever, der får tilbuddet. Der oprettes nørdeholde efter hvilket behov lærerne vurderer der er på de forskellige årgange, samt hvad der er mulighed for at oprette i forhold til lærerkapacitet og – timer.