SKOLENS 5 VÆRDIER

SKOLENS GRUNDVÆRDIER

FÆLLESSKAB – RESPEKT – ANSVAR – TILLID – ACCEPT
Danner fundamentet for skolens virke.

 

På Bregninge-Bjergsted Friskole vil personalet i samarbejde med bestyrelsen gøre alt hvad vi kan, for at skolens værdier skinner igennem i hverdagen, så vi sammen skaber et godt læringsmiljø med høj trivsel i hverdagen for såvel børn som voksne.

En forudsætning for dette er, at vi har en behagelig daglig omgangstone, hvor ansatte, forældre og børn behandler hinanden godt. For at styrke fællesskabet på skolen starter vi dagen med fælles morgensang for hele skolen, hvor forældre er meget velkomne til at deltage.