REEL UNDERVISNINGS-DIFFERENTIERING

På BBFS tager vi undervisningsdifferentiering meget seriøst. Vi ønsker at alle vores elever lærer så meget som de har forudsætninger for, uanset om de har svært ved det eller let ved det. Der differentieres derfor i den daglige undervisning. Her udover har vi nedenstående tilbud:

 

Særlige undervisningstilbud:

• VAKS: Intensiv læseundervisning af ordblinde og læsesvage elever. Holdet oprettes ved behov.

• Nørdehold: Elever med særlig begavelse/ interesse for særlige områder, som de ønsker at fordybe sig i, kan inviteres til Nørdeholdet. Lærerne beslutter, hvilke elever, der får tilbuddet. Der kan oprettes forskellige hold afhængig af behovet i elevgruppen. 

• Valghold i musik udbydes hele året uafhængigt af de øvrige valgfag for 7.-9.kl., og i det omfang det er muligt også for yngre elever.

• Skolen kan arrangere talentdage tilrettelagt ud fra elevernes særlige talenter/ kompetencer.

• Der er mulighed for at tilmelde sig frivillig musikundervisning gennem de omkringliggende musikskoler. Undervisningen kan nogen gange også udbydes på skolen mod forældrebetaling. Information kan hentes på kontoret.