Kommunikationspolitik

Der forventes en god tone mellem ansatte, forældre og børn på skolen, og det forventes at man omtaler hinanden respektfuldt. Dette gælder både i hverdagen på skolen, udenfor skoletiden, på Intra, på sociale medier og i skole-hjemsamarbejdet.

Kontakt mellem skole og hjem