fag2

FAGENE OG DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING Skolens obligatoriske fag er: Fra 0. klasse: Dansk, matematik, engelsk, kristendom, musik, krea, natur/teknik, børnemøde Fra 2. klasse: Historie Fra 5. klasse: Tysk (kan fravælges fra 7. klassetrin) Fra 7. klasse: Fysik/kemi, biologi, geografi, valghold Fra 7. klasse: Samfundsfag For alle obligatoriske fag følger vi Folkeskolens del- og slutmål. Konfirmationer ligger

KLASSETRIN OG RINGETIDER:

Kl. 8.20-9.05 Morgensang + 1. lektion
Kl. 9.05-9.50 2. lektion
Kl. 9.50-10.10 Frikvarter
Kl. 10.10-10.55 3. lektion
Kl. 10.55-11.40 4. lektion
Kl. 11.40-12.20 Spisning + frikvarter
Kl. 12.20-13.05 5. lektion
Kl. 13.05-13.50 6. lektion
Kl. 13.50-14.05 Frikvarter
Kl. 14.05-14.50 7. lektion
Kl. 14.50-15.45 8. lektion (Fysik i Jyderup)

KLASSETRIN OG RINGETIDER:

Kl. 8.20-9.05 Morgensang + 1. lektion
Kl. 9.05-9.50 2. lektion
Kl. 9.50-10.10 Frikvarter
Kl. 10.10-10.55 3. lektion
Kl. 10.55-11.40 4. lektion
Kl. 11.40-12.20 Spisning + frikvarter
Kl. 12.20-13.05 5. lektion
Kl. 13.05-13.50 6. lektion
Kl. 13.50-14.05 Frikvarter
Kl. 14.05-14.50 7. lektion
Kl. 14.50-15.45 8. lektion (Fysik i Jyderup)

Trin 2
3-4-5.kl.: 30 lektioner om ugen
6-7-8-9.kl.: 32 lektioner om ugen
Mulighed for Nørdehold og musik udover det obligatoriske timetal