Ringetider og timetal

KLASSETRIN OG RINGETIDER:

Kl. 8.20-9.05 Morgensang + 1. lektion
Kl. 9.05-9.50 2. lektion
Kl. 9.50-10.10 Frikvarter
Kl. 10.10-10.55 3. lektion
Kl. 10.55-11.40 4. lektion
Kl. 11.40-12.20 Spisning + frikvarter
Kl. 12.20-13.05 5. lektion
Kl. 13.05-13.50 6. lektion
Kl. 13.50-14.05 Frikvarter
Kl. 14.05-14.50 7. lektion
Kl. 14.50-15.45 8. lektion

Trin 1 (0.- 3. klasse)
28 lektioner om ugen
Fra d. 1. maj starter de kommende
børnehaveklassebørn i førskole 28 lektioner om ugen

Trin 2 (4.- 9. klasse)
4.- 6. kl.: 30 lektioner om ugen
7.- 9. kl.: 32 lektioner om ugen
Mulighed for Nørdehold og musik udover det obligatoriske timetal