Traditioner og anderledes dage:

Aktivitetskalender:
• Årskalenderen opdateres løbende og kan findes på skolens hjemmeside under fanebladet ”Kalender”.

 

Temauger:
• Ca. 4 uger om året er undervisningen omlagt til temauger med et overordnet tema. Indhold og struktur veksler fra år til år.

 

Ekskursioner:
• Klasserne har mulighed for at tage på ture til steder, der kan underbygge og understøtte et undervisningsemne. Da der går meget få busser, benytter vi ofte kørsel i personalets og forældrenes biler. Elever under 135 cm skal benytte selepude i henhold til færdselsloven.

 

Studieture og teater- og musikfestival for overbygningen er inkluderet i skolepengene fra 1. august 2020:
• Eleverne i overbygningen tager på to studieture. Den ene studietur er en udveksling til en skole i Tyskland, hvor eleverne indkvarteres privat hos de tyske elever. Når de tyske elever kommer op til os, indkvarteres de ligeledes hos de danske elever.
• Den anden studietur går til et sted i Danmark.
• Nogle år har 7. og 8. klasse desuden deltaget i lilleskolernes musik- og teaterfestival.

 

Forældrearrangementer:
• Det er meget velkomment, at forældrene afholder arrangementer for deres børns klasser. Skolen kan altid lånes til disse arrangementer, og kan desuden lånes til afholdelse af fødselsdage med deltagelse af hele gruppen/ trinnet.

 

Faste traditioner:

 

Morgensang hver dag

 • Vi synger morgensang hver morgen hele skolen samlet. Forældre er velkomne (der deltager ca. 10-15 forældre hver morgen)
 • Vi synger to sange; én dansk og én på engelsk, som synges tre dage i træk, så de yngste bedre kan lære den. Det kan ske, at den engelske udskiftes med en på et andet sprog, eller en sang, der passer til en særlig begivenhed, fx årsdag for genforeningsdagen osv. 
 • Hvis en elev eller voksen har fødselsdag, nævnes det til morgensang og alle giver en fødselsdags-klapsalve. Ligeledes bydes gæster eller nye på skolen velkomne på denne måde. 
 • Der gives fælles beskeder til morgensang. 
 • Til jul er der forlænget morgensang hver morgen. Musiklokalet er udelukkende oplyst af lyskæder, så der er god julestemning. Der synges først en julesang, herefter fortæller en af lærerne en julehistorie, som bliver digtet fra dag til dag, så synges endnu en julesang, og til sidst synger vi den samme julesang hver dag, og går syngende ud til undervisning.  

 

Første skoledag efter sommerferien

Alle mødes i skolegården til fælles sang, morgenmad og dans i skolegården omkring egetræet. Der er på forhånd bagt boller i fritidsordningen i sommerferien. Forældre og bedsteforældre er velkomne, og er som regel stærkt repræsenteret. Dagen er på 5 lektioner, så der er god tid i klasserne til at hilse på hinanden igen.

 

Studietur og udveksling i overbygningen

o    Eleverne i 7. eller 8.klasse tager på udveksling med en skole i Neumünster i Tyskland. De tyske elever kommer først op til os, hvor de i en uge bor hos de danske elever. Nogle uger efter rejser vi ned til dem, hvor vi bor en uge hos de tyske elever 

o    I enten 8. eller 9.kl. tager eleverne en uge på studietur til Samsø

o    Der kan herudover forekomme hytteture på to eller tre overnatninger til f.eks. Sejerø

 

Skolernes motionsdag

Vi deltager altid i Skolernes Motionsdag sidste dag inden efterårsferien. Der er både mulighed for at løbe, og for at deltage i en række forskellige andre sportsgrene.

 

Julen har stor plads hos os:

·         Lystændingsfest i Jyderup

o    Sidste fredag i november er der lystændingsfest i Jyderup hvor, byens juletræ tændes.  Byen fyldes med boder, og skolen åbner festlighederne med at optræde med forskellige julesange i et af teltene. Alle elever kan deltage, og vi både synger og spiller instrumenter.

 

·         Klippe-klistre-dag + op pyntning af skolen: 

o    0.-3. Klasse har klippe-klistre-dag, hvor de pynter op til jul i deres klasser

o    Mellemtrinnet hjælper skoleleder med at pynte skolen op. Der pyntes op løbende i hele december, og der er MEGET – børnene elsker det.

 

·         Børnenes U-landskalender

o    Indskolingen holder hvert år fælles tema, hvor de arbejder med det undervisningsmateriale, som udgives i forbindelse med Børnenes U-landskalender

 

·         Lucia: 

o    Mellemtrinnet går Lucia d. 13/12 for hele skolen samt børnehaven på skolen, hvor de synger nogle julesange, og deler luciaboller ud, som en klasse har bagt

o    Derefter går de Lucia på plejehjemmet, hvor de efterfølgende synger julesange for og med beboerne til stor fælles glæde 

 

·         Juleafslutning: 

o    Vi går til julegudstjeneste i Bregninge Kirke, og går samlet derhen og tilbage igen. De store elever laver krybbespil (kan være alternativt), og der er diverse optrædener fra øvrige børn.

o    Vi har fælles samling enten før eller efter julegudstjenesten. Her synger vi og hører slutningen på julehistorien.

o    Hygge i klasserne, fælles afslutning i salen for hele skolen. De voksne plejer at lave en lille sjov optræden, film eller lign. til overraskelse for børnene. 

o    Forældre er velkomne til at deltage.

 

Fastelavn

Der afholdes fastelavn med tøndeslagning, catwalk med fremvisning af kostumer, forskellige lege og fastelavnsboller. Alle klasser deltager og er udklædt. Forældre er velkomne.

 

Projektfremlæggelser

Både 8. og 9. klasse fremlægger deres projektopgaver om aftenen. Det er en tradition, at fremlæggelserne foregår for hele klassen samt alle forældrene. Der er mødepligt for eleverne, og formålet er at træne eleverne i at fremlægge for mange mennesker i en tryg atmosfære. Ved at alle elever er der begge aftener, opstår en stemning af solidaritet og støtte.

 

100-dages fest

I 0.klasse tælles de 200 skoledage løbende op hver dag, og når vi når halvvejs, fejres dette med en stor 100-dages fest i klassen. Dette er en stor begivenhed i 0.klasse, som møder op i fint tøj og højt humør.

 

Kordag eller Skolernes Sangdag

Skolen deltager enten i Skolernes Sangdag fredag før påskeferien, eller i en fælles kordag med andre skoler i omegnen. På disse dage oplever eleverne glæden ved at synge sammen med et par hundrede andre elever. Vi øver sangene i musikundervisningen.

 

Førskolen starter 1. maj

Førskolens børn og forældre mødes ude foran skolen, hvor der råbes op og tages et fællesbillede. Herefter går de samlet ind i på skolen, hvor alle elever og personale har stillet op til flagallé igennem skolen, og synger dem hen til deres nye klasse. Herefter er der morgenmad for børn og forældre, inden børnene går med personalet ind i klassen. Forældrene bliver tilbage og snakker med skoleleder og nyder en kop kaffe, mens de venter på at skoledagen slutter.

 

Torvedag i Jyderup

Skolen deltager med boder og aktiviteter på torvedagen den første lørdag i juni i Jyderup, og kan også optræde med musikalske indslag.

 

Sommerkoncert i juni

Hvert år i juni afholder vi en stor koncert for børn, forældre og andre interesserede. Skolens elever optræder med forskellige numre. I pausen er der fællesspisning i skolegården med mulighed for at købe mad eller spise medbragt mad. Børnehaven optræder også med et par sange, og deres forældre deltager også.  Dette er en del af skole-børnehave samarbejdet, og er som regel det helt store tilløbsstykke.

 

9.klasses sidste skoledag

9.klasse har ikke læseferie, og holder derfor først deres sidste skoledag fredagen inden sommerferieafslutningen, hvor deres afgangsprøver er overstået. 9.klasse sætter en stor ære i at give os alle sammen en hyggelig og rar dag, så vi glæder os altid til denne dag:

o    9.klasse inviterer personalet på morgenbrød inden skoledagen starter. Herefter klæder de sig ud.

o    9.klasse kaster med karameller i klasserne, hvorefter hele skole samles et sted, for at ”hylde” 9.klasse, som så kaster flere karameller

o    Herefter laver 9.klasse et løb med poster rundt på skolen for resten af klasserne. Eleverne er delt op i hold på tværs af klasserne. De ældste elever på holdene er holdkaptajner

 

Teater- og musikfestival

I den sidste uge inden sommerferien er der teater- og musikfestival på en af landets frie skoler. Vi deltager som regel med en klasse fra overbygningen, som optræder med enten musik eller drama.

 

Samarbejde mellem skole og børnehaven:

 • Børnehaven leger ofte på skolens legeplads, også i frikvarterne, og benytter sig af gymnastiksalen og skolens øvrige faciliteter. 
 • Store elever kan komme i praktik i børnehaven, og der kan arrangeres oplæsning eller andet, hvos skolens elever besøger børnehaven eller omvendt
 • Der er tæt samarbejde mellem 0. klasse og børnehave for at lette overgangen fra børnehave til skole. Dette gøres blandt andet ved følgende: 
  • Der er besøg af ældstegruppen fra børnehaven på skolen og omvendt.
  • Børnehaven kommer og ser hvordan en skoledag ser ud
  • Vi har påskeemne og triller æg sammen, klippe-klistre-dag til jul mm. 
  • Børnehaven kommer på besøg til Lucia, sommerkoncert og andre særlig begivenheder. 
  • Der holdes et møde inden skolestart, hvor børnehaven efter tilladelse fra forældrene, overleverer relevante informationer til skolen om det enkelte barn, for at give barnet den bedst mulige skolestart

 

Undervisning i indskolingen: 

 • Vi tilstræber at holde en fast struktur som skaber forudsigelighed for børnene, sådan at de ydre rammer er faste, men indholdet kan variere. Vi bruger piktogrammer i de små klasser, og faste rutiner til morgensamling, spisning mm. 
 • Der tilstræbes at børnene ikke sidder ned og arbejder i bøger i længere tid ad gangen. Dette gøres ved:
  • Der lægges bevægelse, lege, værkstedsarbejde mm. ind i undervisningen. Fx kan 1 lektion bestå af 10 min. gennemgang af opgaven/aktiviteten, ca. 20 min. arbejde i en bog eller lign. og her kan eleverne ofte sætte sig i fællesrummet, på gulvet eller hvor de nu arbejder bedst, til slut bevægelse eller en fælles leg eller historie.
  • Undervisningen kan også foregå ude, primært om foråret og sommeren, og kan både være arbejde i almindelige bøger, men også fx stjerneløb i matematik, billedkunst udendørs, idræt, eksperimenter i natur & teknik osv.
  • Undervisningen foregår ikke kun i bøger, men også gennem forskellige værkstedskasser, iPad’s, lære at skrive på computer m.m.
  • Vi er ude i alle frikvarterer samt i Naturfritidsordningen FRI. 
 

Førskolen:

 • Førskolen afvikles fra 1. maj og frem til sommerferien. Førskolebørnene går i skole i samme tidsrum som indskolingsbørnene.
 • Førskolen samarbejder en del med 0. klasse for at lære om skolen, rutiner, samt at få nye venner. 
 • Børnehaveklasseleder samt pædagoger fra FRI skiftes til at varetage undervisningen.
 • Der arbejdes med førskolematerialer, og der snuses lidt til tal og bogstaver. 
 • Førskolen handler primært om at vænne børnene til overgangen fra børnehave til skole. Der er stor fokus på trivsel og på at danne sociale relationer både børn og voksne imellem. Børnene skal desuden lære om skolens regler og rutiner, og blive fortrolige med dem igennem leg og læring og observation af de øvrige elever. 
 • Alle førskolebørn får skolevenner fra mellemtrinnet. Skolevennerne har til opgave at være sammen med førskolebørnene hver dag i det store frikvarter i to uger. Dette er for at give førskolebørnene nogle trygge frikvarterer, samt for at de kan lære skolen bedre at kende. Samtidig giver det gode relationer på tværs af årgangene. Dette er noget som fortsætter igennem børnenes skolegang – de store er lige pludselig ikke så farlige, men nogen som er søde, sjove og som man kan få hjælp af. De store får også en god følelse af at have ansvar.